Rozliczanie PIT online

Rozliczenie PIT Suchań

W dniu 30 kwietnia 2020 r. upływa termin złożenia zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) za 2019 r. oraz zwrócenia się z tytułem z skarbowym, w przypadku jak z ww. zeznania wynika kwota podatku do ceny. Podatki to zakres, w którym terminów należy dotrzymywać, ponieważ wszelkie naruszenia mogą wiązać się […]

Czytaj więcej