Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Kołobrzeg

Prasóweczki

Brak wykwalifikowanych pracowników na rynku to konsekwencja dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, za którym nie nadąża podaż siły roboczej. Zatrudnienie człowieka z Ukrainy jest rozwiązaniem, które chwalą sobie swoi przedsiębiorcy, poszukujący określonych sztuki i odporności. Angaż Ukraińca z bieżącego roku wykonywa się na zasadzie tzw. procedury uproszczonej.

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Maszewo

Z czego zacząć?

Obywatele Ukrainy mogą stanowić wynajmowani na zasadzie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania czynności cudzoziemcowi, co eliminuje konieczność ubiegania się o danie na pozycję. Procedura uproszczona redukuje czas, związany załatwianiem formalności do minimum, gdyż powiatowy urząd książki nie musi wykonywać tzw. testu rynku pracy, czyli sprawdzać czy wymagania pracodawcy mogą stanowić wypełnione na naszym rynku. W oświadczeniu pan musi określić, że okres zatrudnienia Ukraińca nie przekroczy 6 miesięcy w przeciągu kolejnych 12 miesięcy. Ponadto prace, które będzie grał zatrudniony nie mogą dotyczyć prac sezonowych, na które należy wziąć odrębne zezwolenie. W ich sukcesu zatrudniający musi wykazać, iż nie znalazł na naszym rynku pracy odpowiednich chętnych do ostatniego rodzaju robót. Pomoc w rekrutacji gości z Ukrainy można dostać, dzięki specjalnym firmom rekrutacyjnym, takim jak Polsko Niemiecka Giełda Pracy sp zoo. Następnie starosta wystawia danie na poziom maksymalnie 9 miesięcy w roku, a gość nie może żyć mniej niż inne osoby, wykonujące podobną pracę. Oświadczenie ogranicza się z ceną 30 zł.

zamów kuriera Expres poczta

 

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Maszewo

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego Ukraińca

Aby obcokrajowiec mógł zyskać wizę na wykonywanie czynności zatrudniający musi mu oddać oryginał ww. oświadczenia. Następnie Ukrainiec daje go do wniosku wizowego w konsulacie w końcu swojego stałego pobytu. W dniu rozpoczęcia działalności przedsiębiorca musi zawiadomić pisemnie właściwy dla środowiska swojej siedziby powiatowy urząd pracy, który wcześniej w okresie rejestracji wniosku wpisuje poinformowanie o daniu do robienia czynności cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Jeśli Ukrainiec nie stawi się pozycji w okresie 7 dni z dnia rozpoczęcia zatrudnienia opisanego w ewidencji oświadczeń, pracodawca ma obowiązek poinformować właściwy urząd pracy,

zobacz również Giełda Pracy

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Maszewo

Gdy przejdziemy przez pierwsze formalności powinniśmy wiedzieć o tym, że:

– obcokrajowiec może powodować czynność przez okres 6 miesięcy (w możliwość ciągły) w terminie 12 miesięcy;

– w czasach krótszych, a z zastrzeżeniem, iż ich ilość nie zapewne istnieć dłuższa niż 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych, będących po sobie miesięcy;

– 6 miesięcy jest spokojne 180 dniom.

O czym należy mieć

Po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywanej czynności cudzoziemcowi ważna je przedłużyć, ubiegając się o danie na specjalizację w ramach procedury standardowej lub uproszczonej. Skorzystanie z tej kolejnej jest możliwe, jeśli Ukrainiec przed wniesieniem wniosku o wydanie pozwolenia na funkcję był zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Ponadto stanowisko, które ma obcokrajowiec pragnie być podobne z tym w oświadczeniu, składanym na starcie zatrudnienia. Jeśli zatrudnienie było oparte np. o umowę-zlecenie to wszelka możliwość jest o wiele dłuższa i musi złożenia staroście danej o naszym rynku pracy. W przypadku zmiany miejsca lub formy zatrudnienia należy zwrócić nowe oświadczenie dla gościa.

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Maszewo

Gdzie szukać odpowiednich pracowników

Zatrudnienie Ukraińca podejmuje się na zasadzie pisemnej umowy między obiema cechami i zmusza się z rządem obowiązków, podobnych jak w przypadku zatrudnienia Polaka, takimi jak prowadzenie podatku ciepłego i składek emerytalno-rentowych czy zgłoszenie do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych. Mimo pewnych ułatwień proces zatrudnienia Ukraińca istnieje obecne właściwie skomplikowany, a drugim odcinkiem jest selekcja chętnych do lektury, co jest miejscem ciężkim i długim. Wiele z tych formalności, jaki i odszukanie dobrych kandydatów pomoże załatwić Polsko Niemiecka Giełda Pracy sp zoo z stolicą w Zielonej Górze, jaka oferuje pomożenie w poszukiwaniu odpowiednich ludzi do lektury.

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Maszewo

zobacz również Jak Zatrudnić Pracownika z Ukrainy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments